Sesiunea de admitere în cadrul UAIC nu a fost inițiată pentru anul universitar următor.
Vă rugăm să reveniți


Pentru detalii despre facultăți, locuri și specializări disponibile, vă rugăm să accesați admitere.uaic.ro